Zurab Tsereteli's exhibition

Zurab Tsereteli's exhibition "The Joy of Life"

 The program of events

The program of events "Pushkinskaya karta" in the VOKhM them. I.N. Kramskoy